حسین وارث آدم

 حسن وارث ادم است یعنی پرچمی که با بشریت اغاز شد برای حقیقت،حالا از آدم به حسین رسیده و در طول تاریخ،صحنه های مختلف دارد،حسین وارث آدم است،وارث نوح است،وارث ابراهیم است،وارث موسی است،وارث عیسی است و وارث محمد است،اینست که آخرین جنگ هم نیست و پایان همه چیز هم نیست ...

 به قلم دکتر علی شریعتی از کتاب شیعه

/ 0 نظر / 11 بازدید