هر انقلابی دو چهره دارد:خون و پیام

هرکس اگر مسولیت پذیرفتن حق را ،انتخاب کرده است،و هرکسی که میداند مسولیت شیعه بودن یعنی چه،مسولیت آزاده انسان بودن یعنی چه،باید بداند که در نبرد همیشه تاریخ و همیشه زمان و همه جای زمین-که همه صحنه ها کربلاست،و همه ماه ها محرم و همه روزها عاشورا-باید انتخاب کند:یا خون را ،یا پیام را،یا حسین بودن را یا زینب بودن را،یا آنچنان مردن را،یا اینچنین ماندن را.

اگر نمی خواهد ،از صحنه غایب باشد.

آنچه میخواستم  بگویم حدیث مفصلی است که در این مجمل میگویم به عنوان رسالت زینب:پس از شهادت که:

آنها که رفتند،کاری حسینی کردند

و آنها که ماندند،باید کاری زینبی کنند

                                   وگرنه یزیدی اند

به قلم دکتر شریعتی از کتاب شهادت

/ 0 نظر / 13 بازدید